This is a BOOK37-kret-lub-c-ca_resize

” 37เคล็ดลับ สร้างพลังชีวิต ”

เป็นหนังสือแนวคิดบวก เป็นการให้กำลังใจ หนังสือที่ให้ความรู้และความบันเทิงควบคู่กัน ทำให้อ่านสนุก ไม่เครียด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และกำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้อ่านยุคปัจจุบัน เพราะด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมที่ย่ำแย่ ทำให้คนเราต้องหาสิ่งที่มาเติมเต็ม และแก้ไขปัญหาต่างๆภายในจิตใจให้ดีขึ้นกว่าเดิม ถ่ายทอดแง่คิดในการพัฒนาตนเอง และวิถีทางที่จะทำให้คนเราดำเนินได้อย่างมีความสุข

เพราะการใช้ชีวิต..อาจเปรียบได้กับการขับเคลื่อนยานพาหนะอย่างหนึ่งหากเราเอาแต่จะขับเพียงอย่างเดียว ไม่หมั่นเติมเชื่อเพลิงให้กับยานพาหนะเราบ้าง วันหนึ่งยานพาหนะของเราก็คงต้องสะดุด หยุดลงกลางทาง เพราะมีเชื้อเพลิงไม่พอต่อการขับเคลื่อน ดังนั้นการสร้างแรงบันดาลใจและการเติมพลังชีวิตให้กับตนเอง จึงนับเป็นเรื่องสำคัญ

ผู้เขียน/ เรียบเรียง                 ณัฐสุดา มิลเลอร์
สำนักพิมพ์                          Feel Free
จัดจำหน่าย                         บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
ราคา                                125 บาท

Advertisements


et cetera