This is a BOOKthree-kingdom1

“ อ่านสามก๊ก ถกบริหาร ” หนังสือเล่มนี้ เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับตัวละครในประวัติศาสตร์สามก๊กของจีนโดยผ่านมุมมองของซีอีโอผู้ประสบความสำเร็จอย่างคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ผู้บริหารใหญ่ของบริษัทในเครือซีพี โดยเมื่อได้ลองอ่านแล้ว จะทำให้เราเข้าใจหลักการบริหารแบบสามก๊ก และเข้าถึงหัวใจแห่งการบริหารงานในแบบฉบับของคนจีนได้อย่างแท้จริง

หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดมาจากปลายปากกาของ  คุณก่อศักดิ์ไชยรัศมีศักดิ์ ผู้บริหารใหญ่ของบริษัทในเครือซีพีซึ่งได้นำหลักการบริหารงานให้ประสพความสำเร็จ จากการศึกษาหลักบริหาร ในหนังสือตำราสามก๊ก มาถ่ายทอดในรูปแบบเป็นกันเองเข้าใจง่าย โดยเมื่ออ่านแล้ว คุณจะเข้าใจการบริหารในสไตล์สามก๊กมากยิ่งขึ้น

ผู้เขียน/ เรียบเรียง              ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
สำนักพิมพ์                        BOOK SMILE
จัดจำหน่าย                       บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด(มหาชน)
ราคา                               185 บาท

Advertisements


et cetera